Bộ 30 mũi lũa mài khắc chữ đa năng, bộ mũi mài khắc

Giá:140,000 VNĐ 90,000 VNĐ

Bộ mũi mài khắc đa năng gồm có 30 đầu.

Hàng mới 100% giống như trong hình.

Bộ 30 mũi lũa mài khắc chữ đa năng, bộ mũi mài khắc

Giá:140,000 VNĐ 90,000 VNĐ

Hỗ trợ mua mua hàng:
SĐT: 0792.067.177 | 0979.68.5054