Thông tin chủ sỡ hữu

Tên hộ kinh doanh: HỘ KINH DOANH SPT SHOP
Địa chỉ: 28A Tống Văn Hên, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0792067177
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 41N8156287 . Đăng ký lần đầu ngày cấp ngày 27/02/2023 nơi cấp UBND Quận Tân Bình – TP.HCM
  • MST: 8810458593-001 cấp ngày 01/03/2023 nơi cấp Chi cục Thuế Quận Tân Bình – TP.HCM
Thông tin về chủ hộ kinh doanh
Họ và tên: Phạm Thanh Sơn
SĐT: 0792067177
Địa chỉ liên lạc: 28A Tống Văn Hên, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM

CỬA HÀNG B-IDEAZ